Voor een compassievolle relatie met jezelf en je omgeving

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor bescherming van persoonsgegevens aangescherpt.

Hieronder vind je het privacybeleid van mijn praktijk.

Mijn praktijk verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en  in overeenstemming met Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn praktijk zal je persoonsgegeven niet aan derden verkopen of verstrekken.

Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring of suggesties hebben ter verbetering van deze verklaring laat het me weten.

Als je je gegevens wilt aanpassen of verwijderen uit mijn administratie richt je dan ook tot mij per mail.

Reikwijdte van het Privacybeleid

Deze privacyverklaring gaat over de website www.heleenhulscher.nl en de diensten die worden aangeboden door het bedrijf Praktijk voor lichaamsgerichte coaching & training Heleen Hulscher, gevestigd aan de Van der Lindenlaan 37, 1217 PJ Hilversum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30203101.

Privacyverklaring ten aanzien van mijn website en diensten.

Hierin laat ik je weten hoe ik binnen mijn praktijk omga met je gegevens wanneer je mijn website bezoekt en diensten van mij afneemt. Als je mijn website bezoekt en gebruik maakt van mijn diensten laat je gegevens achter. Welke gegevens je achterlaat, is afhankelijk van de dienst die je afneemt. De gegevens die je achterlaat en die mijn praktijk verwerkt zijn:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • emailgegevens
 • IBAN gegevens
 • IP Adres
 • Btw-ID nummer
 • Inloggegevens (indien je van een toegangscode gebruikt maakt voor de online omgeving binnen mijn website)
 • Informatie die je achterlaat in een open velden (zoals bv in het gastenboek, of een reactie op een nieuwsbericht)
 • Gegevens over je activiteiten op de website

Doeleinden

Binnen mijn praktijk worden deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het verwerken van je aanmelding voor de afgenomen dienst,
 • het opmaken van een factuur en het afhandelen van je betaling,
 • contact met je te zoeken voor de training of coachsessie/traject waarvoor je je hebt aangemeld,
 • het sturen van nieuwsberichten als je je daarvoor hebt aangemeld.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld voor andere doeleinden dan die hierboven zijn beschreven, tenzij de noodzaak hiervoor bestaat vanuit een wettelijke verplichting. Ingeval je gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven zijn beschreven dan wordt altijd vooraf je toestemming hiervoor gevraagd. 

Derden

De gegevens die door jou zijn verstrekt, worden niet met derden gedeeld

Deelname aan groepstrainingen/individuele sessies

Als je wilt deelnemen aan groepstrainingen of individuele sessies vraag ik je informatie te geven over je leerdoelen, eerder gevolgde trainingen en over je vitaliteit en algemene lichamelijke gezondheid. Dit doe ik zodat ik je zo goed mogelijk kan begeleiden. De informatie die je daarvoor afgeeft, wordt alleen gebruikt voor de training/sessies waarvoor je je hebt aangemeld. Na afloop van de training/sessies wordt deze informatie vernietigd.

Van jou als deelnemer wordt ook gevraagd om met informatie die tijdens groepstrainingen wordt gedeeld vertrouwelijk om te gaan en deze niet op enige manier naar buiten te brengen.

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

Je hebt het recht om te allen tijden de gegevens die mijn praktijk van je heeft in te zien, aan te passen en te verwijderen. Je wijzigingen worden binnen 14 dagen verwerkt.

 Als je wilt weten welke gegevens er binnen mijn praktijk van je worden bewaard, of wil je gegevens inzien of wijzigen, stuur dan een mail naar mij.

Wanneer je je hebt ingeschreven om nieuwsberichten te ontvangen en in de toekomst geen nieuwsberichten meer wil ontvangen of gegevens wilt wijzigen, kan dat altijd via een link onderin de betreffende nieuwsbrief of mailing. Je kunt dit uiteraard ook doen door contact met me op te nemen.

Bewaartermijn

Mijn praktijk bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we zijn ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem worden 7 jaar bewaard. Dit is conform een wettelijke verplichting.

Google Analytics en cookies

Google analytics

Voor het analyseren van het bezoek van maakt mijn praktijk gebruik van Google Analytics. Hiervoor is het delen van alle informatie uitgezet en is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet mijn praktijk aan de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Als je een klacht hebt over de wijze waarop mijn praktijk je persoonsgegevens verwerkt dan horen ik dat graag. Je kunt contact met opnemen met mij.

We zullen het zo snel mogelijk proberen samen op te lossen. Mocht je er niet samen met ons uitkomen dat heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie die je zelf deelt en Social media

Houd er rekening mee dat informatie die jezelf deelt via mijn website of via mijn pagina’s op social media door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld of gebruikt.

Als je je online beweegt op social media platforms geldt het privacybeleid van die betreffende platforms. Lees de privacyverklaringen van die respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met jouw privacy. Mijn praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

 

Top